Kovovýroba a CNC obrábění

Moderní CNC obráběcí technologie, stoprocentní kvalita
Výroba třídících stolů na tyčovou kulatinu

TŘÍDÍCÍ STůl NA TYČOVOU KULATINU

Revoluční novinka, která umožňuje rychlé a přesné třídění tyčové kulatiny, především ocelové, ale dokáže třídit tyčovou kulatinu vyrobenou i z jiných kovů (měď, mosaz, hliník atd.). Zvládne rychle a přesně vytřídit tyče, které vykazují rozměrové odchylky mimo tolerance dané příslušnou technickou normou (ohyb, ovalita).

Hlavní výhody:

Ekonomický přínos. Díky možnosti kontroly a třídění materiálu řešíte tři okruhy problémů:

1. Snížení nákladů. Použitím zkontrolované rovné kulatiny máte možnost využít optimální (maximální) otáčky obráběcího stroje při minimalizaci nežádoucích vibrací. Snížené vibrace znamenají menší namáhání ložisek vřetene, a tím snížení nákladů na údržbu technologie.

2. Zvýšení kvality a produktivity. Zkontrolovaná rovná kulatina přináší značné výhody při výrobě velmi přesných rotačních obrobků. Minimální rotační házivost kulatiny umožňuje bezproblémové dodržování průměrových tolerancí v řádu setin mm, což snižuje zmetkovitost a spolu s provozem v režimu maximálních otáček zvyšuje produktivitu výroby.

3. Rychlá návratnost investice. Zkontrolovanou kulatinu je možno i nakupovat. Její pořizovací cena je však 3 až 4-krát vyšší než cena kulatiny nekontrolované. (Kulatinu, která byla po kontrole na našem zařízení vyřazena jako vadná, je možno bez dalšího reklamovat u dodavatele). Pořizovací cena zařízení se vám vrátí jako úspora již při nákupu zhruba 4000 kg dražší zkontrolované kulatiny.

Rychlost a kapacita třídění. Jedna proškolená osoba vytřídí za jednu pracovní směnu až 4000 kg ocelové kulatiny. (Jedná se o údaj při kontrole kulatiny o průměru 20 mm – u jiných průměrů se kapacita mění úměrně množství tyčí v poměru k jejich hmotnosti). Kontrola jedné tyče trvá max. 2 vteřiny. Na zařízení v základním provedení je možno třídit kulatinu o průměrech od 6 do 42 mm, a to i ve směsi průměrů, protože pro kontrolu různých průměrů není třeba na zařízení cokoliv přestavovat nebo zvlášť nastavovat. Princip zařízení umožňuje kontrolu i větších průměrů, v tom případě je nutno zesílit konstrukci stroje (provedení na zvláštní objednávku).

Jednoduchost obsluhy a mobilita. Zařízení obsluhuje jedna osoba a pro vlastní obsluhu není nutná žádná speciální kvalifikace. Zařízení je rovněž nezávislé na přívodech energií a provozních médií (žádné kabely ani hadice), takže může pracovat kdekoliv a podle potřeby se i operativně přemísťovat. Funkci zařízení zajišťuje stlačený vzduch a elektrickou energii dodává akumulátor. Tlaková nádoba i akumulátor jsou umístěny v bloku s ovládacími prvky na boční straně zařízení.

Minimální nároky na údržbu. Údržba je velmi jednoduchá, je nutno pouze udržovat v čistotě kontrolní čidla, která jsou bezproblémově přístupná.

Pro koho je zařízení určeno:
Třídící stůl je vhodný pro všechny, kdo zpracovávají větší množství tyčové kulatiny.

• výrobci tyčové kulatiny z různých kovů
• velkoobchody i maloobchody s hutním materiálem
• obráběcí centra s drahou CNC technologií

Stručný popis funkce a technické parametry:

Stručný popis funkce: Tříděný materiál se ukládá do horního zásobníku odkud obsluha ručně odebírá jednotlivé tyče a vkládá je do zóny s kontrolními čidly. Kontrola se spustí stisknutím příslušného spínače. Výsledek kontroly (trvá max. 2 vteřiny) se zobrazí světelnou signalizací (zelená — v pořádku, červená – vadná) a zkontrolovaná tyč propadne do odpovídajícího zásobníku ve spodní části zařízení.

Technické údaje:
Výška: 900 mm
Šířka: 800 mm
Délka: 3400 mm
Hmotnost: 750 kg
Nosnost: 2000 kg
Délka tříděného materiálu: 3300 mm
Přesnost kontroly: nastavitelná v rozsahu házivosti 1 – 4 mm na 3000 mm délky
El. Napětí/Kapacita akumulátoru: 12 V/DC / 300 h provozu na jedno nabití
Stlačený vzduch – tlak/objem tlakové nádoby: 8 bar / 40 I Jedna náplň vzdušníku vystačí asi na 4 hodiny provozu při obvyklém výskytu ohnutých tyčí.

Standardní délka tříděného materiálu je do 3,3 m. Na přání zákazníka je možno provádět individuální úpravy zařízení pro třídění materiálu až do délky 6 m.

Kontakty

PROVOZOVNA:
Náchodská 1504
549 01 Nové Město nad Metují
Tel.: 602 208 021
Email: helarent.provozovna@gmail.com

SÍDLO:
Kurzova 2202/20
155 00 Praha 5
IČO: 03509672
Tel.: 704 075 114
Email: helarent.sro@gmail.com

Spisová značka C 232669, Městský soud v Praze
Povinně zveřejňované údaje